Tokyo Wind Symphony Orchestra
since1963


logo.gif

Tokyo Wind Symphony Orchestra 

131020_0060.jpg

HOME > English > Tokyo Wind Symphony Orchestra Summary

Tokyo Wind Symphony Orchestra Summary

Honorary chairman:Tadamichi Fukuda
chairman : Shinichi Fukuda
Auditor: Hirokuni Nakamura
Adviser:Sugako Sudou
Senior adviser:Yoshio Makimoto
Operations manager : Noriko Yamamoto
Managing director:Tsuyoshi Fukamachi

A crown honorry conductor:Masato Yamamoto
Honorry conductor:Yasuhiko Shiozawa
Regular conductor:Keiko Kobayashi
Orchestra representative:Masaki Sugimoto
Orchestra vice chairman:Hitoshi Hoshino
A member:Jun Kamiyama,Mariko Shibata,Yoshiyuki Watanabe
Concert master:Naoki Aouda
Assistant Concert master:Yoshiyuki Watanabe

Sorry,Other content is only Japanese.